PL EN
Editorial Office
 
Editor-in-Chief:
PhD Małgorzata Oziębło, @: malgorzata.ozieblo@wat.edu.pl
phone: +48 261 839 356

Editorial Secretary:
Capt. EngD Małgorzata Grzelak, @; malgorzata.grzelak@wat.edu.pl,
phone: +48 261 839 225

Content and language editor:
MSc Małgorzata Skura

International Cooperation Editor:
Col. PhD Mariusz Gontarczyk

Language editors:
English language: William Joseph O’Sullivan
Russian language: Jacek Bartosiewicz

Associate Editors (Subject Editors):

Storage and inventory management
PhD Paweł ŚLASKI;
MSc Katarzyna GŁODOWSKA.

Standardization and quality management in logistics
PhD Bogusław ROGOWSKI;
PhD Dorota KRUPNIK.

Safety in logistics
Prof. MUT, dr hab. Mieczysław PAWLISIAK;
PhD Jarosław TOMASZEWSKI;
Capt. EngD Arkadiusz JÓŹWIAK.

Logistics system of the Polish Armed Forces
PhD Paweł KLER;
EngD Marek KALWASIŃSKI;
MSc Adam DEMBEK;
MSc Dariusz NAGRABSKI;
MSc Igor BETKIER.

Transport systems and distribution logistics
mjr EngD Anna BORUCKA;
MSc Paulina OWCZAREK.

Production logistics and production systems
Capt. EngD Małgorzata GRZELAK.

Supply logistics
Lt Col EngD Jarosław ZELKOWSKI;
Capt. EngD. Małgorzata GRZELAK;
MSc Paulina OWCZAREK.

Designing logistic processes
PhD. Paweł ŚLASKI;
Lt Col EngD Jarosław ZELKOWSKI;
MSc Magdalena RYKAŁA

Data analysis in logistics
mjr EngD Anna BORUCKA;
mjr PhD Bartosz KOZICKI;
MSc Magdalena RYKAŁA.

Modern technologies and computer simulations in logistics
EngD Tomasz WAŚNIEWSKI;
MSc Katarzyna GŁODOWSKA;
MSc Magdalena RYKAŁA.

Public procurment in logistics
EngD Marek KALWASIŃSKI.

Supply chain risk management
Col. PhD Mariusz GONTARCZYK.

IT support:

Statistical Editor:
prof. SGGW, dr hab. Zbigniew Binderman

Styling and proofreading:
Renata Borkowska

DTP:
Sławomir Dębski

Cover graphic design:
Barbara Chruszczyk
 
eISSN:2719-7689
ISSN:1508-5430